Doména a portál na prodej - kontakt 777 691 655 - Doména a portál na prodej - kontakt 777 691 655 - Doména a portál na prodej - kontakt 777 691 655 - Doména a portál na prodej - kontakt 777 691 655
< návrat zpět

Základní školy

Základní škola Třebíč Bartuškova 700, Bartuškova 700/20

Škola podporující zdraví.
Škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy.
Škola zřizující specializované třídy pro děti s poruchami učení.

Základní umělecká škola Třebíč , Masarykovo nám. 1313

Základní škola zaměřená na hudební výchovu

Základní škola kpt. Jaroše, Kpt. Jaroše 836

Základní škola Benešova, Benešova 585

Základní škola Třebíč, Horka-Domky, Václavské nám. 44/12

Škola se orientuje na výchovu všestranně rozvinuté osobnosti. Zvláště dbáme na velmi dobré zvládnutí :
jazykového projevu českého, anglického a německého jazyka,
matematického myšlení se zaměřením na informatiku,
estetického cítění a ochranu a tvorbu životního prostředí.

ZŠ a MŠ Na Kopcích , Na Kopcích 342

Škola s rozšířenou výukou výpočetní techniky, škola podporující zdraví.

Základní škola T. G. Masaryka Třebíč, Komenského nám. 61/6

Základní škola byla založena v roce 1922. Je součástí výchovně vzdělávací soustavy a od počátku roku 1996 je zařazena do sítě škol České republiky. Člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým, druhý pak šestým až devátým ročníkem. Vyučování probíhá podle vlastních výukových plánů Školního vzdělávacího programu "Škola – Součást planety".

Základní škola Cyrilometodějská, Cyrilometodějská 42/22

zařízení věnující se péči, výchově a vzdělávání dětí s širokou škálou postižení a dětí, které jsou z nejrůznějších důvodů neúspěšné v jiných typech škol.

Základní škola Třebíč, Týnská 8

Snahou všech zaměstnanců školy je naplňovat logo naší školy VZDĚLÁVÁNÍ S ÚSMĚVEM.

Vyhledávání

Hledat v 1425. obchodech v Třebíči a okolí dle názvu, adresy, IČ, telefonu, klíčových slov,...
Nenašli jste v databázi tu Vaši provozovnu? Tak jí přidejte.

Počasí

Počasí Třebíč - Slunečno.cz